Dolle Dinsdagen

UPDATE 2:
Met wederzijds respect en in overleg met Vitalski is uiteindelijk besloten geen acte de présence te geven in zijn Dolle Dinsdagclub. We merken dat er toch een aantal partijen een heisa van maken, er een welles/nietes spelleke van willen maken of ons voor hun kar proberen spannen.
Wij hebben ons punt gemaakt hieronder. Meer hoeft er voor ons niet meer over gezegd worden.

---

UPDATE:
Wij hebben Vitalski uiteraard ook ingelicht over ons statement. In een reactie laat hij weten dat de beslissing om ons niet te programmeren ingegeven was door een 'mallemolen van vooroordelen' en hij zou ons toch graag op een Dolle Dinsdag zien. Wij zijn niet rancuneus en zijn ervan overtuigd dat de spijt die Vitalski uitdrukt oprecht is en niet uit schrik voor de reactie die zou kunnen komen. Dat vinden we dan ook zeer schoon en grootmoedig van Vitalski en wij zijn geneigd om op dat aanbod in te gaan.
Onderstaand bericht, dat we van hem ook zeker mogen laten staan, was ook helemaal niet bedoeld om alsnog onze plaats op dat podium af te dwingen, maar om klaarheid te scheppen rond ons 'imago'. Dat gaan we dus nog efkes zo laten staan..
Merci voor de steun in elk geval.

---

Sinds een tijdje organiseert Don Vitalski de Dolle Dinsdagen in onze teergeliefde Koekestad. Een wervelende, amusante avond waarin de acts, zowel grote als kleine namen, zich aan een razend tempo opvolgen. Ook wij waren in overleg met Vitalski om 2 x 5 minuten te gast te zijn. Wij keken er alvast naar uit om bij te dragen aan de ambiance.
ers
Helaas kregen we vandaag van Vitalski een bericht dat 2 van zijn medewerk tegen ons hun veto hadden gesteld omdat wij een ‘te rechts imago’ zouden hebben, en indien dat onterecht zou zijn, zij toch het risico niet wilden nemen Katastroof te programmeren. Wij waren met stomheid geslagen dat 2 medewerkers op basis van foute assumpties het programma bepalen en menen dat ze hun publiek moeten beschermen tegen een ondeugend stukje Antwerps erfgoed voor ocharme 2 x 5 minuten.

Wij willen zeker geen polemiek starten of ambras met Vitalski. Zijn excuses zijn aanvaard. We begrijpen dat hij rekening wil houden met zijn logistieke en technisch medewerkers. Elke organisator maakt keuzes voor zijn programma. Jammer dat die dan op basis van een totale misvatting gemaakt worden. Maar goed, wij willen geen hetze tegen Vitalski en zijn crew creëren. We wensen hen nog veel Dolle Dinsdagen.

Het is voor ons wel een aanleiding om een statement te maken om duidelijk te stellen dat wij met geen enkele politieke kleur geassocieerd willen worden. Dat is een voorwaarde die letterlijk in ons contract naar organisatoren staat: geen politieke boodschappen, vlaggen oid, in de zaal of tent waar wij spelen. Wij zouden onszelf bovendien zeker niet rechtsgezind noemen. Vroeger niet, en nu niet.

Al sinds zijn ontstaan in 1977 schopt Katastroof tegen de schenen van geloof en staat en neemt het bekrompenheid, de kleine kantjes van de mens, de bourgeoisie en de politiek op de korrel. Je kan ons platvloers, marginaal en vulgair noemen, maar ons een politiek getinte groep noemen is van de pot gerukt. Hebben wij een politieke mening? Natuurlijk! Dat is deze: Alle politiekers, centrum, rechts of links, zijn paljassen. Behalve diegenen die de prijs van ’t bier laten dalen.

Wie onze teksten bestudeert en doorheen de schunnige teksten, de drinkliederen en de satire kijkt, zal bovendien veel sociaal engagement terugvinden. Drankmisbruik, huiselijk geweld, racisme, discriminatie, werkloosheid… het kwam in de loop der jaren allemaal aan bod. Wanneer sommige fans te dom waren om te snappen dat bepaalde gewaagde teksten juist bedoeld waren om een mistoestand aan te klagen, werden deze liedjes ook niet meer live gespeeld.

Ons oeuvre werd de afgelopen 45 jaar op talloze festivals, in oneindig veel kroegen en jeugdbewegingen gesmaakt, maar ondanks dat succes werden we in de jaren 80 van nationale radio en tv geweerd tot men rond het jaar 2000 niet meer om ons heen kon nadat o.m. ‘Zuipe!’ en ‘Met de wijve niks as’ last nationale hits werden. Die ‘censuur’ kwam destijds nota bene mede onder impuls van Koningin Fabiola, de CVP en het Vlaams Blok tot stand. Waarom zouden wij in godsnaam dan sympathie voor rechts hebben? Betekent dat dan dat wij links-gezind zijn? Nee, ook daar zien we kansen genoeg om vegen uit de pan uit te delen. Wat panvegen betreft zijn wij trouwens zeer inclusief: iedereen mag aan bod komen. Zint het je niet? Misschien tijd om eens aan zelfrelativering te doen, zoals wij dat ook met onszelf doen.

Dat wij nog steeds podia platspelen en populair zijn onder alle generaties werd intussen weer netjes onder de mat geveegd. Op erkenning vanuit het medialandschap rekenen we dan ook al lang niet meer. Wij leven van het publiek dat telkens weer uit de bol gaat.

We stellen jammer genoeg vast dat er links en rechts nog steeds moraalridders te vinden zijn die zichzelf al te serieus nemen en zich op basis van fake news een oordeel over Katastroof hebben gevormd en uit persoonlijke politieke overtuiging ons speelkansen (en bijhorende drank) ontnemen. Zoals tegenwoordig wel vaker gebeurt, hebben mensen ergens een klok horen luiden maar weten ze niet waar de klepel hangt.

We vermoeden dat onze verbanning van Vitalski's programma zijn oorzaak vindt in de online discussie uit 2020 over een doorgedraaide militair tussen oud-leden Stef Bef en Zjuul Krapuul en het vertrek van Stef dat daarop volgde. Plots kenden ze ons in medialand weer wel natuurlijk. Het werd een incident dat uit de context werd getrokken en totaal opgeblazen door de media als zou Zjuul extreemrechtse sympathieën hebben.

Laat ons duidelijk stellen: Zjuul had géén extreem-rechtse sympathieën, wel averechtse ideeën, en in het bijzonder een aversie tegen autoriteit en vrijheidsbeperking, iets waarmee hij het zeer moeilijk had tijdens de corona-pandemie. In dat opzicht sprak hij zijn begrip uit voor deze militair. Geen al te slimme uitspraak voor wie in cultureel / politiek-correct Vlaanderen aan de bak zou willen komen, maar daar gaf Zjuul geen zier om. Dat die soldaat met aanslagen dreigde en ervan verdacht werd wel zulke ideeën te hebben, deed daar natuurlijk geen goed aan. Helaas hebben Zjuuls ongenuanceerde uitspraken hem de das omgedaan en denkt iedereen onterecht dat hij een nazi-meeloper is. Dat is het riscio van ingaan tegen de pensée unique, zo blijkt.

Er werd evenwel compleet genegeerd dat Zjuul zich op zijn manier in zijn liedjes altijd tegen onrecht, racisme en discriminatie heeft uitgesproken. Niet altijd even verfijnd maar wel authentiek. Luister eens naar het nummer 'Wereldvrede’, (https://www.youtube.com/watch?v=_hiCjJGVL04). Hij heeft zijn schouders zelfs nog gezet onder een klimaathappening in zijn eigen Stabroek. (https://www.polderke.com/stabroek-zingt-voor-het-klimaat/)… om maar een paar voorbeelden te noemen.

Als band weerhouden wij ons bewust van enige politieke voorkeur. Binnen Katastroof heeft elk lid steeds het recht gehad op een eigen mening en dat blijft zo. Dat die niet altijd overeenkomt met de rest van de groep is de normaalste zaak ter wereld. Het vertrek van Zjuul zelf in september 2020 had dan ook niets te maken met zijn mening over die militair, corona of de regering, laat staan vermeende extreemrechtse sympathieën (want niet van toepassing!), maar met de keuze van de opvolger van Stef en bijkomend: zijn gezondheid. Mensen weten dat natuurlijk niet als ze alleen afgaan op gazettenpraat. Helaas laten die bepaalde medewerkers van Vitalski zich daar blijkbaar ook door leiden.

Anno 2023, is Katastroof verjongd met 2 nieuwe leden. Wij zijn van plan om de podia te blijven platspelen (behalve dat van de Dolle Dinsdagen), op de korrel te nemen wat op de korrel genomen moet worden en te blijven strijden tegen bekrompen geesten, racisme, discriminatie, … met een open geest en los van eender welke politieke strekking. Wij dienen geen enkele agenda. Alleen zo zijn wij vrij om de draak te steken met wat we willen en ons publiek te vermaken. Met subtiele satire en als het moet ook met de botte bijl.

Een groep als Katastroof blijkt namelijk meer dan ooit nodig in een tijd waarin de lange tenen welig tieren!

Wout Stout
Eli Droge Keli
Jos Smos